psp2praszka

Odkrywcy Sekretów Nauki

odkrywcy

Odkrywcy Sekretów Nauki – projekt 9.1.1

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania w projekcie obejmą dodatkowe zajęcia  teatralne i filmowe,   wyjazdy  na warsztaty: Muzeum Śląska Opolskiego, Park Nauki i Ewolucji Człowieka ,     Teatr Lalki i Aktora w Opolu, centrum nauki w Opolu- Zaczarowany Świat ;  warsztaty w szkole – Formuła Sukcesu, Kierunek Kariera oraz wsparcie dla nauczycieli- bezpłatne szkolenia i studia podyplomowe.          

 

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej.