psp2praszka

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego i Fundacja Rodziny Staraków od 13 lat prowadzą Program Stypendialny Horyzonty, który pozwala uczniom z małych miejscowości na naukę w renomowanych szkołach średnich w dużych ośrodkach miejskich, gdzie mają zapewnione najlepsze warunki do rozwoju swoich uzdolnień. Z tej szansy skorzystało już blisko 1000 młodych osób.
15 lutego rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji Horyzontów.
Do programu zgłaszać się mogą ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), chcą rozpocząć naukę w jednej z 15 szkół średnich, w których realizowany jest program, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 1900 zł na osobę. Stypendyści i stypendystki Horyzontów mają zapewnione:
● pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
● naukę języków obcych i certyfikaty językowe,
● wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
● udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.
Stypendium to także, a może przede wszystkim, przyjaźnie na lata, doświadczenie życia w dużym mieście pełnym możliwości, wspólne działania młodzieży na rzecz innych. Stypendyści mogą liczyć na wsparcie koleżanek i kolegów, koordynatorów i koordynatorek oraz psycholożek Fundacji.
Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.
Igor, stypendysta Horyzontów
Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. W województwie dolnośląskim nasi podopieczni uczą się w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.
Rekrutacja trwa do 31 marca.
Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na
https://efc.edu.pl/programy/horyzonty