psp2praszka

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkolnej społeczności. W tym roku szkolnym obchodziliśmy je szczególnie wyjątkowo, bo czciliśmy 250 rocznicę uchwalenia Komisji Edukacji Narodowej. Oprócz uroczystego apelu uświetniającego ww. święto, ważnym momentem w tym dniu było pasowanie pierwszoklasistów na uczniów SP Nr2. Z dumą i powagą najmłodsi uczniowie, w gronie rodziców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów, złożyli ślubowanie szkole. Tym podniosłym aktem stali się prawowitymi uczniami SP Nr 2 w Praszce. Cieszymy się, że nasza szkolna społeczność powiększyła się i teraz wspólnie możemy tworzyć naszą „Dwójeczkową” rzeczywistość. 😀

Brak dostępnego opisu zdjęcia.