psp2praszka

Spotkanie z rodzicami

13.09.2023 WYWIADÓWKI – SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania odbędą się według harmonogramu:

ŚRODA – 13.09.2023r.

Klasy I- IV godz. 16:30

Klasa I – sala 30

Klasa IIa – sala 28

Klasa II b – sala 31

Klasa III – sala 29

Klasa IV – sala 36

Klasy V- VIII godz. 17:20

Klasa V a – sala 38

Klasa V b – sala 31

Klasa VI – sala 36

Klasa VII – sala 39

Klasa VIII – sala 15

SPOTKANIE RADY RODZICÓW (KLASOWYCH RAD RODZICÓW) – 18:00 świetlica